• 1 x Aspire Nautilus 3 tank
  • 1 x BVC coil
  • 1 x Nautilus 2S coil
  • 1 x Spare mouthpiece
  • 1 x User manual

Nautilus 3

£23.00Price
Colour